Een waarlijk nieuwe start voor Eneco

Het is de hoogste tijd is dat Eneco wordt geprivatiseerd. Lokale overheden zijn slecht geëquipeerd om de aandeelhoudersrol te vervullen. Wethouders ontberen vaak de benodigde achtergrond en ervaring. Gespecialiseerde ondersteuning ontbreekt. Verder is bij lokale overheden sprake van belangenverstrengeling door de combinatie van aandeelhoudersrol, het algemeen belang en het optreden als klant.

Donald Kalff & Frank van den Heuvel February 27, 2018
A different EU Agenda for Innovation and Growth

The search should be on for policies that help real enterprises, operating in the real economy, to create economic value. Developing new products, increasing productivity and improving return on assets must take center stage. Real enterprises provide a counterweight to the financial economy and the destruction of economic value inherent in many of its business models.

Our World February 27, 2018
On Productivity: The enigma of declining productivity growth

The focus on financial and other quantitative parameters is based on discredited concepts and harms the motivation, well-being and health of middle management and employees. It is time to put the spotlight on businesses such as Svenska Handelsbanken, Statoil and Novo Nordisk which have managed to escape the straitjacket and perform structurally better than their Anglo-Saxon competitors.

Offered for publication November 22, 2017
Zu viele Hürden für Firmen

Durch die neue Europadebatte, die der französische Präsident Macron angestoßen hat, besteht jetzt die einmalige Chance, eine neue europäische Agenda für Innovation und Wachstum zu formulieren. Indes, es wäre fahrlässig, nur die eingeschlagenen Wege zu beschreiten. Europas Realwirtschaft muss in die Lage versetzt werden, die technologischen Revolutionen wertschöpfend zu nutzen.

Handelsblatt October 11, 2017
The Emergence of European Capitalism

As properly reflected in corporate law, the European Enterprise is an independent entity. An economic actor that can engage in contractual relationships, accountable for its actions. It is an indispensable institution that is the only true source of economic growth: an increase of productivity driven by the introduction of smarter working methods and by investments.

SEC Berlin Seminar May 26, 2017
Hoe Tata Steel Nederland economische waarde creëert

Tata IJmuiden vormt een spectaculair voorbeeld van wat een directie, raad van commissarissen en ondernemingsraad gezamenlijk vermogen dankzij de vrijheid een eigen, levensvatbaar bedrijfsmodel te ontwikkelen en zo de economische waarde te creëren die de basis vormt voor de continuïteit van de onderneming.

Het Financieele Dagblad February 4, 2017
Waardecreatie moet richtsnoer zijn voor ondernemingsbestuur

Waardecreatie vormt een goed te verdedigen criterium voor de beoordeling van bestuur, management en medewerkers. Afwijkingen van geprojecteerde kasstromen kunnen gemakkelijk en snel worden geïdentificeerd wat de wendbaarheid van de onderneming ten goede komt. Bestrijding van interne fraude en corruptie, beiden onderschatte problemen, wordt makkelijker. Streven naar een economisch surplus legt bovendien een betere basis voor het dividendbeleid dan winst.

Het Financieele Dagblad December 6, 2016
Brexit is een zegen voor continentaal Europa

De EU kan de grote voordelen van de Brexit incasseren. De ooit door Thatcher uitgeroepen aandeelhoudersmaatschappij en de door de City gepropageerde financiële economie komen op afstand te staan.

Het Financieele Dagblad July 19, 2016
Alles voor de aandeelhouder

De economische groei had veel hoger kunnen uitvallen als grote beursgenoteerde ondernemingen hun investeringen hadden verhoogd, hun productiviteit hadden opgevoerd en innovatiever waren geweest; Winst is noodzaak, maar van een te grote nadruk op winst profiteren op korte termijn vooral beleggers en het bestuur van de onderneming; leveranciers, klanten, werknemers en investeerders zijn de verliezers.

De Volkskrant January 30, 2016
Goede toezichthouder is eerst en vooral onafhankelijk

De kwaliteit van toezicht is afhankelijk van de onafhankelijkheid in denken en de opstelling van de voorzitter en de leden van de RvT, en een rechte rug als het erop aankomt. Daar schort het aan, om een aantal redenen.

Het Financieele Dagblad December 22, 2015
De ziel van Europa

De kern van de Europese identiteit is dat wetgeving een vorm van zelfregulering is en daarmee de realisatie van de vrijheid. De wetgever niet een opponent, maar het volk zelf. Deze opvatting van vrijheid vormt de basis voor de democratie en de rechtsstaat, inclusief de sociale grondrechten. Deze vorm van vrijheid is kwetsbaar en verdient met kracht te worden verdedigd.

April 4, 2014
Angst als management instrument

Binnen grote ondernemingen zijn structuren, procedures en instrumenten ingevoerd die gebruik maken van diepgewortelde, maar onder normale omstandigheden latente, menselijke angsten. De gevolgen van het exploiteren van angst op welbevinden, motivatie, creativiteit, samenwerking en ondernemingszin kunnen alleen maar worden onderschat. Het probleem is dat niet-gecreëerde economische waarde nergens wordt geregistreerd. De onderneming lijdt.

NRC September 14, 2013
Privatisering van ABN AMRO: Een alternatief voor de beursgang

Er zijn dwingende reden om op zo kort mogelijke termijn tot privatisering over te gaan. Echter, privatisering door middel van een beursgang acht de Werkgroep zeer ongewenst. Zij presenteert in dit memo een alternatieve vorm van privatisering die meer recht doet aan de Nederlandse burger als aandeelhouder, aan de belangen van de klanten en aan ABN AMRO zelf.

Donald Kalff e.a. September 2, 2013
Beursgang van ABN Amro geen goed idee

NLFI, de stichting die de aandelen van ABN beheert, heeft zich beperkt tot beursgang, staatsbank of coöperatie. Voor deze keus geplaatst weet zelfs de meest fervente tegenstander van een beursgang wat hem te doen staat. De kern van de beslissing is dat de bank integraal onderdeel blijft van de financiële wereld. De relatie met de reële economie staat niet voorop.

Het Financieele Dagblad August 31, 2013
Shell kwetsbaar door nieuwe cultuur

Shell is een onderneming naar Engels recht, met alle aandeelhoudersverplichtingen van dien. De tragiek van Shell is dat het, anders dan de meeste beursgenoteerde ondernemingen, de druk van de financiële markten kon weerstaan. Shell genereert veel kasgeld, hoeft niet te emitteren en is dus niet afhankelijk van de markten. Maar de Angelsaksische cultuur trok diepe sporen in de onderneming.

Het Financieele Dagblad January 26, 2013
Topman kan toegenomen macht niet aan

De veelheid van taken die tot de verantwoordelijkheid van de bestuurder behoorden, aangevuld met nieuwe taken en de versterking van zijn positie, verlamt de onderneming. De kwaliteit van de besluitvorming staat onder druk door overbelasting, een contraproductieve afsplitsing van verantwoordelijkheden, grote persoonlijke belangen en door een vlucht vooruit waarbij de marketing van het beleid belangrijker is dan het beleid zelf.

Het Financieele Dagblad June 13, 2009
Management by Fear

Bosses who rule by instilling fear in their employees. Management systems that only strengthen the anxiety and feelings of arbitrariness with employees. The consequences are awful, and the cost is high – both for the employee and the company.

September 20, 2008